card

Орчуулгын үйлчилгээ

Манай компани нь Монголын Мэргэшсэн Орчуулагчдын Хөгжлийн Холбооны гишүүн ба  Албан ёсны нийтлэг орчуулгын ажил үйлчилгээ эрхлэх гэрчилгээ, тамга тэмдэгтэйгээр  орчуулгын үйлчилгээг явуулдаг.

Бид Монгол улс болон Япон улсад их дээд сургуульд сурч Япон хэлээр нарийн мэргэшсэн бөгөөд чанарын өндөр түвшинд Монгол-Япон, Япон-Монгол хэлрүү олон салбарын аман болон бичгийн орчуулгуудыг хийх чадвартай.

Үүнд:

Анагаахын салбарын орчуулга, бизнесийн салбарын орчуулга, Хууль эрх зүй, гэрээ хэлэлцээрийн орчуулга, Төсөл хөтөлбөрийн орчуулга, Техникийн орчуулга, Кино контент, ном хэвлэлийн орчуулгууд орно.

Contact Seller